Romerbrevet 3,21-31

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Alle har skuld

Romerne 3,21-31

Les i nettbibelen.

21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. 27Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. 28For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. 29Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. 30For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og uomskårne ved samme tro. 31Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

Eg hugsar då vi sat saman med omsettings-teamet i språkhytta på Pere-sletta i Kamerun og jobba med denne teksten. For mannen min, John Gunnar, som var luthersk prest, var det viktig at kjerneomgrepet «rettferd ved tru» blei riktig omsett. Han tok difor fleire rundar for å forklare dette grundig for omsettarane.

«Å tru på Gud», blei på pere omsett med: «Eg legg kroppen min i Guds hender». Ein rettferdig blei omsett med «ein som er god, perfekt, lytelaus». Så vers 22 blei slik: «Alle som legg kroppen sin i Jesu Kristi hender, blir ved det akseptert som perfekte av Gud.» At Gud er rettferdig blei omsett med at han «fylgjer vegen». I vers 26 står det: «Men no viser Gud korleis han i alle ting fylgjer vegen.»

Då vi etter fleire månader tok ein siste sjekk, begynte John Gunnar igjen å spørje om dette var klart nok. Då blei omsettaren Didma Etienne litt utolmodig: «Slik eg forstår det, så er eg ganske trygg på at om Paulus var pere, så ville han sagt det akkurat slik». Då var det ikkje meir å seie.

Ei utfordring:

  • Korleis vil denne bøna lyde ordrett omsett til pere: «Takk, Jesus for at eg får tru på deg i dag!»