Sabbat – Dag 2

Sabbats-freden er en invitasjon til en øvelse som varer helt ut til evigheten. Gud vevde sabbaten inn i tiden. Vi inviteres igjen og igjen til en intensjonell, revitaliserende feiring av skapelsen hver syvende dag. En vedvarende date med Gud.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, 7 sabbat

Han som vil gi oss hvile

Jesus kjenner hva vi går gjennom, og han kan gi oss hvile i det vi opplever så lenge vi lar Ham.

Intro

Har du opplevd at en person har vært så sta, at de nektet å gjøre noe du vet ville vært godt for dem? Hvordan opplevdes det?

Les

1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Les i nettbibelen

3Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til

Les i nettbibelen

28Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Les i nettbibelen

1Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Les i nettbibelen

Se

  • Hvorfor ber Jesus oss om å ta sitt åk på oss, rett etter Han ba oss gi våre byrder til Ham og finne ekte hvile?

Tenk

  • Hvordan kan et liv i tråd med Guds lov være mer fredfullt enn et liv i ulydighet til Ham?

Lev

  • Hvordan kan vi lære å gi byrdene våre til Jesus og erfare den dyrekjøpte hvilen Han kan gi?

Bønn

Takk Skaperen for hjelp med våre dagligdagse byrder. Takk Gud for å skape et pusterom i tiden vi alltid kan ha tillit til.

Utfordring

Hjelp en ikke-kristen ved å bære deres byrder.
Del hva Sabbaten betyr for deg.