Sabbat – Dag 4

Sabbats-freden er en invitasjon til en øvelse som varer helt ut til evigheten. Gud vevde sabbaten inn i tiden. Vi inviteres igjen og igjen til en intensjonell, revitaliserende feiring av skapelsen hver syvende dag. En vedvarende date med Gud.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, 7 sabbat

Jesus og Sabbaten

Skaperen ga oss Sabbaten. I dag vil vi se hvordan Jesus og disiplene forholdt seg til Sabbaten i sitt virke.

Intro

Er Jesus det eneste forbildet du har? Hvorfor/hvorfor ikke?

Les

16Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese,

Les i nettbibelen

31Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten,

Les i nettbibelen

6En annen sabbat gikk han inn i synagogen og underviste. Der var det en mann med en høyre hånd som var vissen. 7De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. 8Men han visste hva de tenkte, og sa til mannen med den syke hånden: «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. 9«Nå spør jeg dere», sa Jesus, «hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» 10Han så rundt seg på dem alle og sa til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen. 11Da ble de helt fra seg av raseri og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus.

Les i nettbibelen

10En sabbat underviste han i en av synagogene. 11Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» 13Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. 14Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen: «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» 15«Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? 16Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» 17Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde.

Les i nettbibelen

1En gang var Jesus innbudt til å spise hos en fariseer som var medlem av Rådet. Det var sabbat, og alle holdt øye med ham. 2Det var en mann der, rett foran ham, som led av vann i kroppen, 3og Jesus spurte de lovkyndige og fariseerne: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke?» 4Men de tidde. Da rørte han ved mannen, helbredet ham og lot ham gå. 5Og han sa til dem: «Om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat?» 6De kunne ikke svare på dette.

Les i nettbibelen

42Da de gikk ut, ble de oppfordret til å tale mer om dette neste sabbat. 43Og da forsamlingen løste seg opp, var det mange som fulgte dem, både jøder og gudfryktige proselytter. Paulus og Barnabas talte med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde. 44Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord.

Les i nettbibelen

13På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet.

Les i nettbibelen

2og Paulus gikk dit, som han pleide. Tre sabbater hadde han samtaler med dem ut fra skriftene. 3Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. «Og denne Messias», sa han, «er Jesus, han som jeg forkynner for dere.» 4Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud, og en god del av de fremste kvinnene.

Les i nettbibelen

1Deretter forlot han Aten og kom til Korint. 2Her traff han en jøde som het Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, 3og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. 4Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.

Les i nettbibelen

Se

  • Når pleide Jesus og disiplene å undervise og tilbe?
  • Hva pleide å skje på disse Sabbatene?

Tenk

  • Hvorfor var Sabbaten så spesiell for dem?

Lev

  • Hvordan kan vi overholde Sabbaten på samme måte som dem?

Bønn

Takk Gud for at vi har fått et eksempel på hvordan vi kan ære Gud på Sabbaten. Takk for at vi kan gjøre godt og hjelpe andre å hvile fra syndens konsekvenser.

Utfordring

Samle venner denne Sabbaten for å studere et bibelord som interesserer dere. Del deres tanker. Om mulig: Lovsyng sammen.