Sabbat – Dag 5

Sabbats-freden er en invitasjon til en øvelse som varer helt ut til evigheten. Gud vevde sabbaten inn i tiden. Vi inviteres igjen og igjen til en intensjonell, revitaliserende feiring av skapelsen hver syvende dag. En vedvarende date med Gud.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, 7 sabbat

Forbered deg for hvile

Gud gir oss ikke en fullstendig liste med hva vi skal og ikke skal gjøre.
Han gir oss heller prinsipper og Ånden til å veilede oss.

Intro

Hvilke forberedelser pleier du å gjøre for å skape en best mulig ferie eller høytid?

Les

54Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte.

Les i nettbibelen

3I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor.

Les i nettbibelen

23Da sa han til dem: «Dette er det Herren har sagt. I morgen er det sabbatshvile, en hellig sabbat for Herren. Bak nå det som skal bakes, og kok det som skal kokes! Men alt det som blir til overs, skal dere legge bort til i morgen.»

Les i nettbibelen

21Så sier Herren: Så sant dere har livet kjært, vokt dere for å bære noen bør på sabbatsdagen og komme inn gjennom Jerusalems porter med den. 22Dere må ikke bære noe ut av husene deres på sabbatsdagen og ikke gjøre noe arbeid. Dere skal holde sabbatsdagen hellig, slik jeg befalte fedrene deres.

Les i nettbibelen

13Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, 14da skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg ri over høydene i landet og spise av arven etter Jakob, din far. For Herrens munn har talt.

Les i nettbibelen

Se

  • Hvorfor er det viktig for Gud at vi holder hviledagen hellig?

Tenk

  • Hvilken instruks fikk folket i Jesaja om hvordan de skulle glede seg over Sabbaten til det ytterste?

Lev

  • Hvordan kan vi forberede oss til Sabbaten?
  • Hvilket arbeid kan vi fullføre i løpet av uken for å være helt til stede i Sabbaten?

Bønn

Takk Gud for å vise oss hvordan vi kan hvile på en måte som ærer Ham, og som gir velvære til oss og menneskene rundt oss.

Utfordring

Fullfør alle oppgaver med skole eller arbeid og tilbered maten på forhånd, slik at Sabbaten kan være en spesiell, bekymringsfri og arbeidsfri dag.