Sabbat – Dag 7

Sabbats-freden er en invitasjon til en øvelse som varer helt ut til evigheten. Gud vevde sabbaten inn i tiden. Vi inviteres igjen og igjen til en intensjonell, revitaliserende feiring av skapelsen hver syvende dag. En vedvarende date med Gud.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, 7 sabbat

Sabbaten og forbi

Skaperen rekker ut invitasjonen til alle generasjoner om å hvile. Han har vevd dette kallet inn i den ukentlige syklusen, til etterfølgelse for hele universet.

Intro

Går Guds bud om kjærlighet ut på dato?

Les

17Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort.

Les i nettbibelen

23Og det skal skje: Fra nymånedag til nymånedag, fra sabbat til sabbat, skal alle mennesker komme og tilbe for mitt ansikt, sier Herren.

Les i nettbibelen

9Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. 10Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. 11La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet.

Les i nettbibelen

15Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

Les i nettbibelen

Se

  • Hvorfor kommer vi til å holde Sabbaten til evig tid?

Tenk

  • Hvorfor er det gode nyheter at Guds lov er konsistent og varig for alle generasjoner som var og som vil komme?

Lev

  • Hva hindrer oss fra å oppnå Guds fulle velsignelse og tilstedeværelse i Sabbatene her og nå?
  • Hva kan hjelpe oss allerede denne uka til å holde Sabbaten hellig?

Bønn

Takk Gud for å gi oss Sabbaten til å hjelpe oss til et liv med himmelsk rytme. Pris Herren for at vi kan møte Ham og vår himmelske familie ukentlig. Takk for at vi kan dele velsignelsene vi får med andre. Opphøy Gud for hvilens gave.

Utfordring

Gjør et valg om å holde Sabbaten hellig.