Tvil – Dag 1

Noen tviler mye, andre litt, og noen kjenner ikke noe særlig på tvil i det hele tatt. Det er helt greit. Mange erfarne kristne vil si at tro og tvil ofte går side om side gjennom livet. Tvil er ikke det motsatte av tro. I denne lagslunsjen åpner vi for gode samtaler om tvil.

Banner som leser: Lagslunsj, 6 dager

Snakk om tvil

«Et overraskende stort antall kristne ønsker ikke å snakke om tvil. Noen nekter til og med seg selv å tenke på det» A. McGrath.

Intro

  • Hvorfor bør vi eller bør vi ikke snakke om tvil?

Bibel

Matteus 28,16-20

Les i nettbibelen.

16Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Se

  • Hva tvilte de på i v. 17?

Tenk

  • Ordet som brukes for tvil her kan også oversettes med at de nølte eller var usikre i møte med den oppstandne Jesus. Hva er du usikker på i din tro?

Lev

  • I Jud 22 står det: «Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige.» Hvordan gjør vi dette?

Bønn

Far, du som ser vår tro og tvil, vi kommer til deg med alt. Takk for at du tar imot oss når vi har det både tungt og lett.

Utfordring

Lag en liste over det du tviler på i troen din. Du kan formulere det som spørsmål hvis det er enklere.