Tvil – Dag 2

Noen tviler mye, andre litt, og noen kjenner ikke noe særlig på tvil i det hele tatt. Det er helt greit. Mange erfarne kristne vil si at tro og tvil ofte går side om side gjennom livet. Tvil er ikke det motsatte av tro. I denne lagslunsjen åpner vi for gode samtaler om tvil.

Banner som leser: Lagslunsj, 6 dager

Tomas – disippelen som trengte mer tid

Tomas blir kalt tvileren. Men han trengte kanskje bare litt mer tid og et møte med Jesus for å kunne tro helhjertet, og det fikk han.

Intro

  • Har du lagt merke til at noen tror lett og med en gang når de hører noe, og at andre trenger mer tid? Hva kan det komme av?

Bibel

Johannes 20,24-29

Les i nettbibelen.

24Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. 25«Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» 26Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!» 28«Min Herre og min Gud!» sa Tomas. 29Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»

Se

  • Hva tenker du om Tomas sitt krav i v 25? Er det rimelig eller urimelig?

Tenk

  • Hva tror dere de andre disiplene tenkte om Tomas dagene før han møtte Jesus?

Lev

  • Hva tviler du på?

Bønn

Gud, takk for at du ikke avviste Tomas, men møtte hans tvil og spørsmål. Takk for at disiplene var så ulike. Hjelp oss til å sette pris på våre ulikhet.

Utfordring

Snakk med Gud om de tingene du tviler på.