Tvil – Dag 5

Noen tviler mye, andre litt, og noen kjenner ikke noe særlig på tvil i det hele tatt. Det er helt greit. Mange erfarne kristne vil si at tro og tvil ofte går side om side gjennom livet. Tvil er ikke det motsatte av tro. I denne lagslunsjen åpner vi for gode samtaler om tvil.

Banner som leser: Lagslunsj, 6 dager

Når ikke alt løser seg ved bønn

Kristne over hele verden ber til Gud, og det har de gjort i flere tusen år. Mange opplever likevel at Gud ikke alltid hører. Dette kan skape mye tvil om både bønn og Gud.

Intro

  • Hvilke forventninger har du til bønn? Har du blitt skuffet noen ganger?

Bibel

Matteus 7,7-8

Les i nettbibelen.

7Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Bibel

2. Korinter 12,7-9

Les i nettbibelen.

7For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

Se

  • Hvordan tolker du 2 Kor 12,-9?

Tenk

  • Hvis vi fikk alt vi ba om hele tiden, hvordan ville verden da ha sett ut? Hva ville det ha gjort med oss?

Lev

  • Les Matt 6,9-13. Hva er det viktigste denne bønnen forteller oss om bønn? Hvordan kan vi leve ut dette?

Bønn

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. Etc.

Utfordring

De første kristne ba Vår Far tre ganger om dagen. Kan du prøve en gang om dagen i en uke?