Utsendt

Bibelen forteller oss om hvordan Guds rike skal nå ut til alle folkeslag. I denne leseplanen går vi gjennom de mest sentrale tekstene om misjon og utsendelse.

Banner som leser: "Ti dager" og "Utsendt" i tillegg til en strekillustrasjon av en mann som løfter skoene sine over hodet.

Gå til alle folkeslag

Misjon er, og har alltid vært, en kjempeviktig del av den verdensvide kirken. Kirken er nemlig kalt til å gå til alle folkeslag og gjøre dem til disipler (Matt 28,19). Ordet misjon kommer fra det latinske ordet missio som kan oversettes til utsendelse eller oppdrag.

Vi snakker gjerne om Missio Dei – Guds sendelse/Guds oppdrag. Den katolske teologen Thomas Aquinas (1226-1274) brukte dette begrepet til å beskrive den treenige Guds virksomhet: Gud Fader sender Sønnen – Sønnen sender Ånden – Ånden sender Kirken.

Tanken med Missio Dei er at Gud helt fra starten av har hatt en plan for hvordan hans nåde og kjærlighet skal nå ut til alle folkeslag. Da bør det være mulig å finne spor av misjon gjennom hele Bibelen. Det er nettopp det denne leseplanen utfordrer oss til.