Utsendt – Dag 2

Bibelen forteller oss om hvordan Guds rike skal nå ut til alle folkeslag. I denne leseplanen går vi gjennom de mest sentrale tekstene om misjon og utsendelse.

Banner som leser: "Ti dager" og "Utsendt" i tillegg til en strekillustrasjon av en mann som løfter skoene sine over hodet.

Kalt inn til til relasjon med Gud og sendt til tjeneste

Historien om israelsfolket starter i Første mosebok kapittel 12 med Guds kall og løfte til Abram. Navnet Abram betyr «opphøyd far», mens navnet han får senere (1 Mos 15,5) betyr «far for mange».

Det er altså klart helt fra starten av – historien om Abraham og historien om Israel handler ikke bare om Abrahams slekt, men om hvordan Gud skal la sin velsignelse og nåde nå ut til alle slekter på jorden.

Gud kaller Abram

–3

Les i nettbibelen.

1Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 2Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. 3Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Les også

8Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. 9Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.

Les i nettbibelen

8I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. 9I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. 10For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.

Les i nettbibelen