Utsendt – Dag 4

Bibelen forteller oss om hvordan Guds rike skal nå ut til alle folkeslag. I denne leseplanen går vi gjennom de mest sentrale tekstene om misjon og utsendelse.

Banner som leser: "Ti dager" og "Utsendt" i tillegg til en strekillustrasjon av en mann som løfter skoene sine over hodet.

Folkeslagene skal flokke til templet

Templet i Jerusalem var det store signalbygget for israelsfolket. Der var her hele folket flokket til å for å møte Gud. Dette gjorde de gjennom ofringer og høytidsfeiringer.

Salomos bønn for templet gjør det allikevel klart. Alle folkeslag skal se og flokke til dette templet for å se Guds herlighet. Dette er det store bildet på misjon i Det gamle testamentet: Folkeslagene skal flokke til templet.

Salomos bønn

1. Kongebok 8,41-43

Les i nettbibelen.

41Det kan også hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. 42For de skal få høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, vendt mot dette huset, 43da må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om! Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne, og de skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har bygd.

Les også

1Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene. 2Han skriker ikke og roper ikke, hans røst høres ikke i gatene. 3Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. 4Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov.

Les i nettbibelen

6Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, 7dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk,

Les i nettbibelen