Utsendt – Dag 6

Bibelen forteller oss om hvordan Guds rike skal nå ut til alle folkeslag. I denne leseplanen går vi gjennom de mest sentrale tekstene om misjon og utsendelse.

Banner som leser: "Ti dager" og "Utsendt" i tillegg til en strekillustrasjon av en mann som løfter skoene sine over hodet.

Hvem skal jeg sende?

Det kan være naturlig å spørre seg: Er det virkelig meg Jesus ber om å gå ut? Det tolv disiplene, eller apostlene, har en helt egen plass i kraft av være Jesu 12 nærmeste følgesvenner, men misjonskallet er allikevel ikke avgrenset til dem.

Dette ser vi blant annet av fortellingen om de syttito som ble sendt ut av Jesus i Lukas 10. Disse syttito var alle en del av den større gruppen av folk som fulgte etter Jesus. Befalingen om å gå ut er et kall til alle dem som følger etter Jesus.

Jesus sender ut de syttito

Lukas 10,1-12

Les i nettbibelen.

1Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. 2Og han sa til dem:«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. 3Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver. 4Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. 5Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: ‘Fred være med dette hjemmet!’ 6Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. 7Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er verd sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus! 8Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere! 9Helbred de syke der og si: ‘Guds rike er kommet nær til dere!’ 10Men når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gatene og si: 11‘Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde, vi børster det av oss. Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær.’ 12Jeg sier dere: På dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen.

Lukas 10,17-20

Les i nettbibelen.

17De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» 18Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. 20Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

Les også

8Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»Jeg sa: «Jeg! Send meg!» 9Han sa: «Gå og si til dette folket: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne!

Les i nettbibelen