Utsendt – Dag 9

Bibelen forteller oss om hvordan Guds rike skal nå ut til alle folkeslag. I denne leseplanen går vi gjennom de mest sentrale tekstene om misjon og utsendelse.

Banner som leser: "Ti dager" og "Utsendt" i tillegg til en strekillustrasjon av en mann som løfter skoene sine over hodet.

Godt budskap

Profeten Jesaja skildrer et bilde av framtiden. Et bilde hvor Israels ære og selvstendighet skal gjenopprettes, men med Jesus ble dette framtidsbilde enda større og enda vakrere.

Romerbrevet 10 gir oss noen enorme løfter: «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Gud vil høre og svare alle dem som påkaller hans navn, alle som sier de vil høre Herren til skal få bo i hans evige boliger.

Men hvordan kan de påkalle ham hvis ingen har fortalt dem om ham. Det er her vi kommer igjen, alle vi som er kalt til å gå ut til alle folkeslag. Men det er ikke vår innsats eller vår taleevne som gjør at noen påkaller Herren, det er den kraften som er innblåst i Kristi ord.

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?

Romerne 10,12-17

Les i nettbibelen.

12For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 16Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Les også

7Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!»

Les i nettbibelen

5Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes redning, som Herren har sagt. Og blant de overlevende er de som Herren kaller.

Les i nettbibelen

22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. 27Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. 28For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. 29Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. 30For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og uomskårne ved samme tro. 31Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

Les i nettbibelen