Bibeldagen

Bibeldagen er den årlige feiringen av Bibelens plass i menigheten, i Norge og i verden.

aslJASIJDIQWOJ
Foto: Hans Johan Sagrusten

Det er lang tradisjon i Norge for å feire Bibeldagen på Såmannssøndag eller en annen dag i året. Bibeldagen er en god anledning til å skape bibelglede og inspirasjon i lokalmenigheten. Hvorfor ikke markere dagen på en ny og kreativ måte i år? Bibeltekstene på Bibeldagen handler om Guds ord, og hele menighetens hovedsamling kan preges av vår takknemlighet til Gud for at vi gjennom mange hundre år har kunnet bruke Bibelen.

Det å ha sin egen bibel er ingen selvfølge mange steder i verden. Derfor gir vi gjerne en offergave til bibelarbeidet i andre land på Bibeldagen. De fleste menigheter har en bibelkontakt som kan involveres i planleggingen av dagen. Menigheten kan sette tre konkrete målsettinger for dagen: Vi kan takke for at vi har Bibelen på vårt eget språk. Vi kan gi andre mennesker samme mulighet som vi har til å få en bibel. Vi kan hjelpe hverandre til å åpne Bibelen og ta den i bruk.

Hvert år legges det ut informasjon om årets bibeldagsprosjekt her på nettsidene våre. Du finner også stoff som kan være til hjelp for regelmessig bibellesning gjennom dagens bibelord og til bibelgruppearbeid gjennom Ordets skole.

Bibeldagen 2021: Gi kurver med bibler!

Bibeldagen 2021 samler vi inn til kurver med bibler på Cuba. En kurv koster kr 266,-. Hvor mange kan du gi?