Bibelen betyr fred og forsoning


En håndskrevet bibel har blitt beviset på at sameks­istens og fred er mulig på tvers av kulturelle, religiøse og språklige skillelinjer – til og med på tvers av militære fronter. Bibelen er blitt et symbol på fred i Ukraina.

Åpen håndskreven bibel
Mann som ser ned på en stor bibel.

I Bibelselskapets aksjon «Håndskrevet bibel» deltok over 30 000 ukrainere fra alle oblaster (fylker) i landet, inkludert områdene i Donbass-distriktet og på Krim-halvøya som nå er okkupert og annektert av separatister.

«Håndskrevet bibel» satte tre nasjonale rekorder:

  1. Det er den største håndskrevne boken i Ukraina.
  2. Det er den boken som inneholder den største mengden for skjellige typer håndskrift fra moderne ukrainere.
  3. Det er det største antall boksider satt sammen til ett bind.

7. juni 2021 ble den ferdige Bibelen presentert under en seremoni i St. Sophia- katedralen i Kiev. Representanter for regjer­ingen og Kiev kommune deltok.