PowerPoint-presentasjon

PowerPoint-presentasjon 9 slides med manus. Egner seg godt for å presentere Bibeldagsprosjektet på digital eller fysisk gudstjeneste / møte, på kirkekaffen eller under kunngjøringer i gudstjenesten.