Bibeldagen 2023

I takknemlighet over at vi har rik tilgang på Bibelen hos oss, gir vi hvert år vår bibelgave til et land hvor dette ikke er en selvfølge. I 2023 feires Bibeldagen 4 og 5 februar, og har fokus på bibelarbeidet i Egypt.

Maryam, en egyptisk jente holder en åpen barnebibel
På Bibeldagen 2023 får vi blant annet være med på å gi egyptiske barn som Maryam (bildet) tilgang til Bibelen.

I norske menigheter feires Bibeldagen gjerne på Såmannssøndagen. I 2023 er dette søndag 5. februar, men dagen kan markeres når som helst i kirkeåret.

De aller fleste kristne i Egypt tilhører den koptiske kirken, et av verdens aller eldste kirkesamfunn - med røtter som strekker seg tilbake til kirkefedrene. Men også ulike evangeliske kirkesamfunn er representert i landet. Alle egyptere tilhører en bestemt religion fra fødselen, og denne tilhørighet blir registrert på deres identitetskort. Det er nesten umulig å endre dette fra islam til kristendom, mens det motsatte ikke er noen problem.

Innsamlingen på Bibeldagen 2023 går til:

  1. Å gjøre bibler og nytestamenter så rimelige at alle har råd til å kjøpe dem.
  2. En illustrert bibel på enkelt forståelig arabisk for barn i grunnskolen.
  3. Barnebibler for fattige familier.
  4. «Verdens beste bok – en bok om Bibelen»: En innføring i Bibelen i et land der de hele tiden får høre at Bibelen er forfalsket.

Egypt er preget av fattigdom, og de kristne har lenge vært under press. Imidlertid er det mye som tyder på at situasjonen har blitt noe lettere de siste årene. Et eksempel på det er at det er lettere å få tillatelser til å bygge kirker enn tidligere. Det har heller ikke vært angrep på kristne de siste årene.

Ca. 10-15% av innbyggerne i landet er kristne, hvilket betyr at de er født av kristne foreldre. For kirkene er det meget viktig at disse menneskene får god kjennskap til kristen tro og blir bevart i denne. Derfor er Bibelen spesielt betydningsfull for de kristne i Egypt. I denne situasjonen er det viktig at bibler og nytestamenter er tilgjengelige for alle som ønsker seg dem, uavhengig av hvor mye eller lite de har råd til å betale. Det er ikke mulig å dele bibler ut gratis, det vil bryte med de strenge religionslovene. Men så lenge de selges er dette OK.

Be for Egypt!

  • Takk for det kan selges bibler i hele Egypt.  
  • Takk for at kristne opplever stor frihet til å praktisere sin tro.  
  • Be om at den oppvoksende generasjonen blir kjent med Bibelen, slik at de blir grunnfestet i kristen tro.  
  • Be for Bibelselskapets bokhandler i Egypt – at de får være fyrtårn for Ordet for alle som går forbi – og kommer inn.  
  • Be om at de kristne kirkene blir beskyttet mot terrorangrep.  
  • Be om at det blir åpent i landet, slik at hele befolkningen kan få tilgang til Bibelens budskap.