Prekenforberedelse

Prekenforberedelse til bibeldagen, såmannssøndagen 5. februar 2023, er skrevet av generalsekretær i Bibelselskapet, Øyvind Haraldseid.

I denne lignelsen gjør Jesus noe han ikke alltid gjør. Han forklarer meningen og beskriver lignelsens ulike elementer. Såkornet er Gud ord, og stedene kornet lander, er bilder på ulike menneskers respons på ordet. Jesu forklaring oppleves på en side rent deskriptiv – en forklaring på «de faktiske forhold». Lignelsen om såmannen kaller vi lignelsen og søndagen er blitt til såmannssøndag. Men handler ikke teksten vel så mye, eller kanskje enda mer, om de som hører? (Flere bibelfortolkere peker på dette forholdet.)

«Er glasset halv-tomt – eller er det halv-fullt» er et kjent uttrykk vi gjerne bruker for å understreke at det er flere måter å vurdere en situasjon på. Slik er det også med denne teksten. Vi kan frustreres over alle de stedene såmannens frø ikke vokser opp, eller vi kan glede oss over at det tross alt finnes noen steder med god fruktbar jord. Jord som gir formidabel vekst.

Såkornet er Guds ord. I vårt arbeid med å oversette, utgi og bidra til økt bibelbruk opplever vi stadig at ordet faller i god jord. I Ukraina gikk bibelskapet - etter krigsutbruddet i februar i fjor - etter hvert tom for bibler. 200 000 bibler holdt ikke. I møte med en grusom krig har det blitt tydelig at mennesket lever ikke bare av brød alene: Mange var sultne på bibler også. I Egypt ser vi det samme. Mange ønsker seg en bibel og mange kommer til tro på grunn av at de fikk en bibel. Ofte skjer dette med fare for eget liv og i stillhet. Det er ikke alltid vi vet og forstår hvor det gode jordsmonn befinner seg. Kanskje er det ikke det å vite som er viktig heller. Vår oppgave er ikke så sørge for hverken jordens kvalitet eller såkornets vekst. Vår oppgave er å så. Så får det heller være at noe av såkornet havner på veien eller blant torner.

Budskapet bekreftes av andre bibelske beretninger fra en annen av primærnæringene - fiske. Jesus kaller disiplene til å kaste ut garnet. Å fylle garnet er ikke deres oppgave eller ansvar.

Lesetekstene som er oppført på denne Såmannssøndagen, sier noe om kvaliteten på det så-menn og -kvinner strør ut. Det har evne til å skape det Gud har sendt det til (Jes 55,8-13), det er levende og virkekraftig (Hebr 4,12-13).

Dagens tekst utfordrer oss til å ta del i såmannsarbeidet – å så Guds ord. Det har vi sett så ofte i land der de har fått Bibelen på sitt språk. Gleden over å ha dette Ordet selv gjør dem til ivrige medarbeidere som brenner etter å gjøre andre kjent med innholdet i Bibelen. Paulus minner oss om noe viktig i dette såmannsarbeidet når han sier at «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst» (1 Kor 3,6).

Øyvind Haraldseid

Les prekenteksten i Nettbibelen

–15

Les i nettbibelen.

4Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: 5«En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» 9Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. 11Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. 14Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. 15Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

Lesetekst 1

Jesaja 55,8-13

Les i nettbibelen.

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. 10For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. 12For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. 13I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nesler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut.

Lesetekst 2

Hebreerne 4,12-13

Les i nettbibelen.

12For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. 13Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.