Forslag til forbønn på Bibeldagen

Forbønnen til Bibeldagen er utformet av generalsekretær i Bibelselskapet, Øyvind Haraldseid

Les på nynorsk

L: Liturg
F1 osv.: Forbeder 1, 2, 3 og 4. Forbederen vender seg i «sin» himmelretning under bønnen.

L: La oss be for våre søsken i sør!

F1: Barmhjertige Gud, takk for dem som i dag samles om ditt ord i kirkene i Gulf-landene. Takk for de kristne gjestearbeiderne som samles til gudstjeneste. Vi ber om at du holder din hånd over dem og beskytter dem. Vi ber for dem som forfølges for sin tro i disse landene. Vi takker også for de mange nye som kommer til tro. Vi ber for dem og for deres familier i hjemlandet. Vi ber for bokhandlene til Bibelselskapet, at de får være fyrtårn for Ordet for alle som går forbi eller kommer inn. La Ordet som blir sådd, falle i god jord og bære rik grøde. Gud, la ditt ord ha framgang i sør!

L: La oss be for våre søsken i øst!

F2: Nådige Gud, kom nær til våre søsken i Kina, Ukraina og alle andre land i øst. Takk for alle biblene som er spredt i disse landene. La alle som lengter etter en bibel, få en. Vi takker deg for at ditt ord ikke vender tomt tilbake, og at det utfører det du sender det til. I dag ber vi også for alle som opplever krig og grusomheter, eller som er på flukt: La dem møte barmhjertighet, og velsigne alle som hjelper dem. La dem som tror på deg bli styrket av ditt ord, og utrust dem til tjeneste for sine medmennesker. Gud, la ditt ord ha framgang i øst!

L: La oss be for våre søsken i vest!

F3: Trofaste Gud, takk for at ditt ord alltid er levende og virksomt. Vi takker deg for våre søsken på Cuba og takker for deres iver etter å gi ditt ord til nye familier. La dem som får en bibel, finne deg og oppleve din kjærlighet. Vi ber deg være med alle medarbeiderne i det cubanske bibelselskapet og andre bibelselskap i vest: Gjør dem frimodige og sterke i arbeidet, og velsigne bibelarbeidet. Se i nåde til alle som strever med mange utfordringer i hverdagen. Gi dem ledere som arbeider for rettferdighet og frihet. Gud, la ditt ord ha framgang i vest!

L: La oss be for oss her i nord, og for oss selv!

F4: Tålmodige Gud, takk for at du fremdeles sender ditt ord ut til hele verden, og til oss i nord. Takk at vi har ditt ord på språk som vi forstår. Vi ber om at våre hjerter ikke må være hard steingrunn, men åpne for ditt ord. Vi ber om at ikke bekymringer kveler ordet vi hører, og om at uro og angst for framtiden ikke får ta motet fra oss. Vi ber deg i dag særskilt for arbeidet med bibeloversettelse på sørsamisk og lulesamisk. Skap lengsel etter deg og ditt ord i vårt folk, og velsigne Bibelselskapets arbeid. Gud, la ditt ord ha framgang i Norge.