Bibeldagen og diakoni

Bibelen sier mye om å elske sin neste og vise kjærlighet i handling. Gudstjenesten på Bibeldagen kan ikke bare utfordre oss til å bruke Guds Ord og holde det høyt, men også til å gjøre det Ordet sier. Det mangler noe viktig i vår bibelbruk hvis ikke ordene om nestekjærlighet settes ut i livet.

De siste årene har mange menigheter fått en ny virkelighet tett inn på livet, gjennom mennesker som søker kirkeasyl, asylsøkere som ønsker å konvertere til kristen tro og utenlandske tiggere som tar plass på kirketrappa. Samtidig har menigheten kjente utfordringer i eldre og syke som ikke lenger klarer å lese i Bibelen sin, eller som trenger et fellesskap der de kan lytte til lesninger fra Bibelen.

Menigheten kan knytte kontakt med diakonale institusjoner og organisasjoner i lokalsamfunnet i planleggingen av denne gudstjenesten.

Hvem gjør hva?

Punktene nedenfor er ment som eksempler; de konkrete tiltakene må utformes slik at de passer i lokalmiljøet.

 • Menighetens diakoniutvalg bør i god tid drøfte hvilke grupper en vil gjøre noe for i forbindelse med Bibeldagen.
 • En kan samarbeide med det lokale omsorgs- og sykehjemmet for å kartlegge hvilke brukere som ønsker seg en bibel med stor skrift eller en lydbibel. Også hjemmeboende eldre kan få tilbud om en bibel med stor skrift.
 • En del av takkofferet på Bibeldagen kan gå til bibler til omsorgs- og sykehjemmet, og bibler kan evt. overrekkes til brukere eller ledelse under gudstjenesten.
 • Tekstlesningene på Bibeldagen kan hentes fra «Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen» (Verbum Forlag 2015).
 • Menigheten kan kartlegge hvilke språk som finnes blant flyktninger og asylsøkere i kommunen og hvem som ønsker seg en bibel.
 • Menigheten kan kontakte Bibelselskapet, som har bibler på mer enn 100 språk. Flere utgaver kan skaffes på bestilling. Noe bestillingstid må påregnes.
 • Flyktninger og asylsøkere kan inviteres spesielt til gudstjenesten på Bibeldagen, og menigheten kan dele ut bibler på deres språk.
 • Bibeltekstene i gudstjenesten kan leses på flere forskjellige språk som er representert i lokalsamfunnet.
 • Flyktninger og asylsøkere kan utfordres til å fortelle hvilken plass Bibelen har i deres liv og hvordan Bibelen blir lest i deres hjemland.
 • De som menigheten får kontakt med på denne måten, bør inviteres inn i et fellesskap som en bibelgruppe eller lignende.
 • Menigheten kan kartlegge om det er behov for en fast tekstlesning på andre språk under de faste gudstjenestene.
 • Takkofferet går til arbeidet med å oversette Bibelen til stadig nye språk.