Bibelutstilling

En utstilling av gamle bibler fra lokalsamfunnet kan engasjere både historisk og kulturelt. Slik kan Bibeldagen markere Bibelens lange historie på stedet. Flere ulike grupper kan engasjeres i arbeidet med utstillingen, som kan settes opp i kirken, biblioteket, et galleri eller et annet sted som passer. Gudstjenesten på Bibeldagen kan markere åpningen av denne utstillingen.

Her finner du materiell som kan hjelpe deg å lage bibelutstilling: