Hvem gjør hva?

  • Menigheten må kunngjøre utstillingen lang tid i forveien, slik at de som eier gamle bibler, får god tid til å respondere på utfordringen.
  • Også billedkunst med bibelske motiver, som broderte bilder med bibelvers, kan inkluderes i utstillingen.
  • Dersom kirkebygningen ikke er egnet til å huse utstillingen, kan både den og gudstjenesten legges til et annet lokale, som biblioteket eller et galleri.
  • Det lokale historielaget eller biblioteket kan få ansvar for å merke og sette opp utstillingen. Husk å avklare hvem som har ansvaret for sikkerheten og forsikringen av biblene.
  • Under gudstjenesten kan noen gamle bibler bæres inn i prosesjon og ligge på et sentralt sted i kirkerommet.
  • Tekstlesningene kan hentes fra noen av de eldre oversettelsene som er i utstillingen. Eventuelt kan en og samme tekst leses fra forskjellige gamle utgaver, slik at menigheten kan høre hvordan den samme teksten lød i tidligere århundrer.
  • Markeringen av gamle bibler kan med fordel kobles sammen med utdeling av nye, til barn eller konfirmanter.
  • De som eier biblene, kan utfordres til å fortelle det de vet om historien deres, for eksempel hvor lenge biblene har vært i familiens eie og hva de vet om personene som har navnet sitt i dem.
  • I forbindelse med utstillingen bør det være anledning til å kjøpe eller bestille nye bibler. Den lokale bokhandelen kan utfordres til å ordne dette.
  • Takkofferet går til bibelspredning i andre land, der mange ikke har en egen bibel.