Foldere til utdeling

Hvert år lages det en folder om Bibeldagen som passer godt til utdeling på gudstjeneste, innlegg i menighetsblad etc.

For Bibeldagen 2021, vil imidlertid denne folderen IKKE bli sendt ut automatisk. Alle menigheter som ønsker folderen tilsendt må registrere dette ved å trykke på knappen nedenfor.

Siste frist bestilling: 10. desember 2020

Folderne postlegges 7. januar 2021.