Forbønn

Denne forbønnen kan brukes til å be for bibelarbeidet på Cuba og i resten av verden.

Etter inspirasjon fra Farsund menighet