Prekenforberedelse

Prekenforberedelse til Bibeldagen laget av Paul Erik Wirgenes, generalsekretær i Bibelselskapet.