Bibeldagen 2020

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2020:
Bibler til Kina

Bibeldagen 2020 feires 8. og 9. februar, men arbeidet gjelder hele 2020 - og gaver blir registrert hele året.


Søndag 9. februar er det Såmannssøndag og Bibeldag. I kirken er det en lang tradisjon for å bruke denne dagen til å minne om hva Bibelen har betydd og betyr for oss som kirke, land og folk.

Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. (Foto: Dag K. Smemo)

På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus, og vi oppfordrer alle menigheter til å bruke denne dagen, eller en annen søndag i løpet av året, til å rette oppmerksomheten mot verdens mest folkerike land. I mange år har kirken i Kina hatt sterk vekst og fortsatt kommer mange nye mennesker til tro. Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne det er i Kina og anslagene varierer mellom 90 og 130 millioner, noen mener det kan ligge høyere enn det. Uansett bor flertallet, rundt 70%, av de kristne på landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina planlegger å trykke 3-4 millioner bibler for Kina i 2020.

Pengene som kommer inn vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun 10 kroner. i tillegg støtter vi også følgende prosjekter:

  • Hefter med bibeltekster til utdeling i kirker
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Materiell til lederutdanning
  • Lette motorsykler til bruk for menighetsarbeidere i vanskelig tilgjengelige områder, slik at biblene kan nå ut til alle


Takk for trofast støtte til bibelarbeidet!

Med vennlig hilsen

BGO - signatur


Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder