Bladet Bibelgaven

Bibelgaven spesialutgave: «Bibler til Egypt» på Bibeldagen

I det flotte bladet Bibelgaven kan du lese om bibelmisjon. Hver utgave fokuserer på et nytt land eller tema, og du får møte enkeltmennesker, menigheter og bibelselskap som forteller om behovet for bibler, hva Bibelen betyr for dem og hva gavene blir brukt til.