Bibeloversettelse

Bibeloversettelse er et samarbeid mellom mange mennesker med forskjellige oppgaver. Men alt springer ut fra det Gud har gjort for å møte mennesker og samfunn over hele verden. Bibelen forteller hvem Gud er. Når Bibelen blir oversatt, kan den nå fram til alle. Da kan både mennesker og samfunn bli forandret. Her kan du lese mer om de forskjellige stegene i oversettelsesprosessen, og gi en gave til bibeloversettelse i andre land.

Kvinnelig oversetter sitter sammen med 2 menn og jobber
Foto: Andrea Rhodes

Å oversette Bibelen er tidkrevende. Det tar 10 til 15 år for en komplett bibeloversettelse, noen ganger mer. Når et bibelselskap oversetter Bibelen, gjøres det så samvittighetsfullt som mulig. Hovedsaken er at oversettelsen får fram budskapet i grunnteksten så nøyaktig som det lar seg gjøre. Ofte kan ikke oversetterne gresk eller hebraisk, men heldigvis har vårt fellesskap god hjelp av eksperter som er trent på å hjelpe til med akkurat dette.

Jeg er veldig glad og takknemlig for å kunne få et nytestamente på mitt eget språk. Dette er vårt eget nytestamente! Vi forstår alt sammen!

Menette - Angola