Bibler til Kina

I verdens mest folkerike stat vokser kirkene mer enn i noe annet land, og behovet for bibler er meget stort!

Mennesker strekker seg etter en bibel.
Foto: Hans Johan Sagrusten

Under kulturrevolusjonen på 1960- og 70-tallet ble biblene konfiskert og brent, alle kirker ble stengt og mange menighetsledere sendt i fengsler og arbeidsleirer. I dag er kirkene igjen åpne og mennesker strømmer til slik at man mange steder har flere gudstjenester etter hverandre. Folk fyller opp kirker i flere etasjer, og det sitter tilhørere i trapper og inngangspartier!

Når så mange blir kristne hvert år, så betyr det at behovet for bibler er meget stort. Heldigvis ligger verdens største bibeltrykkeri i Nanjing i Kina, og årlig kan det trykkes 3-4 millioner bibler for bruk i Kina. Mange kristne kinesere er imidlertid fattige, og har ikke råd til å betale det en bibel koster. Mesteparten av gavene som kommer inn til vår faste givertjeneste til Kina, går derfor til bibelpapir. Papir til en bibel koster kun 10 kroner, og det betyr at hvis du gir kr 250,- pr måned så gir dette 25 bibler. Hver måned!

Faste givere gir trøst, støtte og håp gjennom Guds Ord!

Trykk på den røde knappen for å registrere deg enkelt, trygt og raskt som fast giver til Kina.

Ønsker du ikke å registrere deg ved hjelp av Bank-ID eller VIPPS?

Kontakt vår giverservice, så hjelper de deg å opprette din fast givertjeneste:

Tlf 47 97 64 70

e-post: [email protected]