Syria og Irak

Bibelselskapet i Syria har hovedkontor i Aleppo, bibelbutikker i Aleppo og Damaskus samt lager i Tartus. Distribusjon av materiell skjer over hele Syria gjennom klostre og kirker, samt gjennom bibelbutikkene. Mesteparten av materiellet ønskes på arabisk, men arameisk og syriak er også noe brukt. Hovedtyngden av arbeidet er innen bibeldistribusjon, søndagsskolearbeid, og sjelesorg.

Utdeling av påskehefter.
Foto: Dag Kjær Smemo

Bibelselskapet i Syria har hovedkontor i Aleppo, bibelbutikker i Aleppo og Damaskus samt lager i Tartus. Distribusjon av materiell skjer over hele Syria gjennom klostre og kirker, samt gjennom bibelbutikkene. Mesteparten av materiellet ønskes på arabisk, men arameisk og syriak er også noe brukt. Hovedtyngden av arbeidet er innen bibeldistribusjon, søndagsskolearbeid, og sjelesorg.

I Irak har Bibelselskapet hovedkontor i Erbil, nord i landet, samt kontor i Bagdad. I Erbil er det et besøkssenter og mulighet for å kjøpe materiell. Hovedtyngden av arbeidet er bibeldistribusjon, flyktningarbeid og noe oversettelse. Det er stort press på de kristne i Irak og kirkene gjør sitt beste for å hjelpe de som er igjen. Bibelselskapet støtter menighetene.

Både Syria og Irak forteller om større etterspørsel etter bibler enn noen gang tidligere i historien. Hvis det kommer inn mer penger gjennom denne faste givertjenesten enn det som kan brukes i Syria og Irak, så vil overskytende midler gå til annet bibelarbeid i regionen.

Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt 4,4)

Din gave på kr 200,- pr måned kan gi følgende. Hver måned:

- 6 lommebibler, eller:

- 4 store bibler, eller:

- 4 barnebibler, eller:

- 3 NT i stor skrift.

Faste givere gir trøst, støtte og håp gjennom Guds Ord!

Trykk på den røde knappen for å registrere deg enkelt, trygt og raskt som fast giver til bibelarbeidet i Syria og Irak.

Ønsker du ikke å registrere deg ved hjelp av Bank-ID eller VIPPS?

Kontakt vår giverservice, så hjelper de deg å opprette din faste givertjeneste:

Tlf 47 97 64 70

e-post: [email protected]