Vi gir Guds Ord til de som ønsker seg det!

I 2019 fikk mer enn 410 000 mennesker en bibel, bibeldel eller et nytestamente takket være gaver fra våre givere. Vi støtter hovedsaklig bibeldistribusjon og -oversettelse, men også traumebehandling og leseopplæring ved hjelp av Bibelen.