Zefjan Nikolla (med opprullede skjorteermer) viser Paula og hennes far den nyeste bibeloversettelsen til albansk.  Zefjan var også en av oversetterne av Det nye testamente som Bibelselskapet i Albania publiserte i 2007.
Zefjan Nikolla (med opprullede skjorteermer) viser Paula og hennes far den nyeste bibeloversettelsen til albansk. Zefjan var også en av oversetterne av Det nye testamente som Bibelselskapet i Albania publiserte i 2007.

Albania er et lite land på Balkan i Sør-Europa med en muslimsk majoritetsbefolkning, men også en betydelig kristen minoritet. De siste årene har det vært en økende etterspørsel etter Bibelen. Derfor har Bibelselskapet behov for å styrke kapasiteten slik at et meningsfullt og innflytelsesrikt bibelarbeid kan opprettholdes.

Etter andre verdenskrig førte styresmaktene i Albania en streng isolasjonistisk politikk. I 1967 erklærte den kommunistiske generalsekretæren, Enver Hoxha landet for å være den første ateistiske staten i verden. All religiøs praksis ble forbudt, moskeer og kirker ble stengt, og mange geistlige ble fengslet eller henrettet.

På begynnelsen av 1990-tallet begynte Albania igjen å åpne seg for omverdenen, og Det albanske bibelselskapet ble grunnlagt i 1996. Likevel er mange av sårene etter den kommunistiske og ateistiske æraen fortsatt ikke leget.

Bibelselskapet er avhengig av å skape og opprettholde gode systemer for salg og distribusjon. Det innebærer også prosjektskriving/rapportering, tjenlige finans- og regnskapssystemer, bibelengasjement og styrking av relasjonene til kirkene.

I de siste årene har Bibelselskapet i Albania også organisert forskjellige samlinger og arrangementer. Gjennom dette prosjektet ønsker det å fortsette et mangesidig arbeid for å nå menneskene i Albania med Guds ord.

Har du lyst å gi en gave til bibelarbeidet i Albania? VIPPS 94418, skriv «Albania», ditt navn og adresse i meldingsfeltet, eller trykk på knappen nedenfor og gi din gave via bank-/kredittkort eller VIPPS:

Fakta om Albania

Befolkning: ca. 3,1 mill.

Religion: ca. 60 % muslimer, 17 % kristne, 2,5 % ateister, 20,5 % andre/uspesifiserte