Familie på fire ser inn i kameraet og smiler. Mor, far og 2 små døtre.
Claire Bedot

Algerie ligger i Nord-Afrika, og landet har ca. 43 millioner innbyggere. 99 % av innbyggerne er muslimer (sunni). I tillegg til arabisk og fransk, snakkes det flere varianter av berbiske språk (kilde: CIA Factbook).

Bibelarbeidet i Algerie startet i 1821, men Bibelselskapet ble ikke etablert før i år 2000.

Bibelarbeidet i Algerie er meget krevende, og kristne forfølges for sin tro. Det pågår imidlertid en vekkelse blant berberfolkene i landet, og det anslås at det nå er ca. 200 000 kristne i landet. Mange hører om Jesus på radio, TV og internett, og de vil gjerne bli kjent med ham. Da sender de navnet sitt til en kristen TV-kanal med spørsmål om å få vite mer – og så reiser Bibelselskapet ut med et hefte som inneholder de fire evangeliene på det lokale språket kabyl – og samtaler med dem om troen. Etterspørselen etter slike hefter har økt sterkt på grunn av korona-viruset det siste året.

Høsten 2019 ble imidlertid kirkene i landet stengt av myndighetene, men de kristen fortsetter å samles. Nå i husmenigheter.

Har du lyst å støtte bibelarbeidet i Algerie?

VIPPS: #94418. Skriv «Algerie», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Eller gi din gave med bank- eller kredittkort ved å trykke på den røde knappen nedenfor.