Bibeldistribusjon og oversettelse

Skjermbilde 2022 08 12 121936
Bibler til utdeling i Belarus

Bibelselskapet i Belarus ble etablert etter Sovjetunionens oppløsning i 1991, men bibelarbeidet i landet startet allerede i 1816.

Å drive bibelarbeid i Belarus har vært vanskelig i flere år på grunn av urolighetene i landet. Så kom Russlands invasjon av Ukraina. Myndighetene i Belarus støtter invasjonen. Dette har ført til økonomiske sanksjoner mot landet, noe som gjør bibelarbeidet enda vanskeligere. Men Bibelselskapet i Belarus gir ikke opp! Flere områder i landet er fattige, og kjennskapen til Guds ord er lav mange steder. Behovet for bibler og nytestamenter er stort!

Det Norske Bibelselskap støtter bibeldistribusjon og nyoversettelse av Bibelen til belarusisk. En bibel koster kr 62. Har du lyst å gi en gave? VIPPS 94418, skriv «Belarus», ditt navn og adresse i meldingsfeltet, eller trykk på knappen nedenfor og gi din gave via bank-/kredittkort eller VIPPS: