Bilde av pyramide med phinx i forgrunnen
Foto: Dag Kjær Smemo
3 egyptiske ungdomsjenter

Bibelselskapet i Egypt betjener den største kristne befolkning i et arabisk land, og er verdens største bibelutgivere på arabisk. Ca 15 millioner kristne bor i Egypt, og den koptiske kirken ble etablert allerede i det første århundret e.Kr. Den mest brukte bibeloversettelsen til arabisk kalles "van Dyke" oversettelsen og ble laget i 1860-årene.

Bibelselskapet i Egypt har flere bibelbutikker, og i tillegg driver de gratis utdeling av bibler, nytestamenter og bibeldeler til funksjonshemmede, fanger og deres familier samt flyktninger. Kristne er imidlertid ofte nederst på rangstigen i samfunnet, og arbeidsledighet og fattigdom er en del av deres hverdag. Subsidiering av kostnaden for bibler og andre utgivelser er derfor også viktig.

Behov: Barnebibler på moderne arabisk!

Det er stor forskjell på skriftlig og muntlig arabisk. Dette skyldes at Koranen er skrevet på arabisk slik språket var da Koranen ble nedskrevet på 600-tallet. Muslimer anser Koranen som en direkte åpenbaring fra Allah, og derfor kan den hverken oversettes til andre språk eller endres. Dette har bevart arabisk som et poetisk og litterært skriftlig språk, men avstanden til muntlig arabisk er etter hvert blitt meget stor. Oversettelsen av Bibelen til arabisk for 161 år siden fulgte denne språktradisjonen, men gjør at den er svært vanskelig å forstå for barn og unge.

Bibelselskapet har derfor oversatt en barnebibel til moderne arabisk.Målet er å dele ut mer enn 100 000 av denne barnebibelen til 4. klassinger (9 år gamle) i kristne skoler. Barnebibelen inneholder 128 bibelhistorier og er rikt illustrert.

Takket være flere og store gaver, så mangler de nå kun kr 2,50 pr bok før de kan trykke og begynne utdelingen. Kan du hjelpe?