3 egyptiske ungdomsjenter

Egypt har ca 108 millioner innbyggere, og rundt 10-15% av innbyggerne i landet er kristne. Kirken ble etablert allerede i det første århundret e.Kr. Behovet for bibler er stort, men mange egyptere er fattige og har ikke råd til å betale det en bibel koster.

Å være kristen i Egypt betyr at man er født av kristne foreldre. For kirkene er det meget viktig at de får god kjennskap til kristen tro og blir bevart i denne. Derfor er Bibelen spesielt betydningsfull for de kristne i Egypt. I denne situasjonen er det viktig at bibler og nytestamenter er tilgjengelige for alle som ønsker seg dem, uavhengig av hvor mye eller lite de har råd til å betale. Det er ikke tillatt å dele bibler ut gratis, men det er lov å selge meget rimelig.

Behov:

  1. Å gjøre bibler og nytestamenter så rimelige at alle har råd til å kjøpe dem.
  2. En illustrert bibel på enkelt forståelig arabisk for barn i grunnskolen (tillatt med gratis utdeling i kristne skoler)
  3. Barnebibler for fattige familier (tillatt utdeling i menigheter)
  4. «Verdens beste bok – en bok om Bibelen»: En innføring i Bibelen i et land der de hele tiden får høre at Bibelen er forfalsket.

Ved å gi kr 9,80 gjør du Bibelen så rimelig at selv en fattig egypter har råd til kjøpe den. Du kan gi en barnebibel til utdeling på en kristen skole, ved å gi kr 17.