Bibelselskapet i Etiopia er et stort bibelselskap, og årlig distribuerer de 1 million bibler. Landet har imidlertid over 80 språk og folkegrupper, og Bibelen finnes i dag kun på noen få av disse språkene. Innen 2025 er målet at oversettelse av Bibelen til alle landets språk skal være påbegynt. Vår støtte er derfor primært til oversettelse.

Bibelgave til Etiopia

Behovet for hjelp til bibeloversettelse er stort. Kan du hjelpe?

Gjennom denne givertjenesten støtter du hver måned et konkret land som vi har lovet støtte til.

Folk lurer ofte på

Gavene går præmrt til å betale lønn til bibeloversettere, reisekostnader for disse etv.

Se alle