Dame med barn på fanget leser i bibelen


Bibelselskapet i Etiopia er et stort bibelselskap, og årlig distribuerer de 1 million bibler. Landet har imidlertid over 80 språk og folkegrupper, og Bibelen finnes i dag kun på noen få av disse språkene. Innen 2025 er målet at oversettelse av Bibelen til alle landets språk skal være påbegynt. Vår støtte går derfor primært til oversettelse. Vi har også to diakonale prosjekter i Etiopia som mottar støtte fra Norad gjennom Digni. Den ene prosjektet retter seg mot forebygging av hiv og aids, mens det andre retter seg mot lese- og skriveopplæring.