Ungdomsgruppe i Bahrain viser fram Bibelselskapets trosopplæringshefte, med bibeltekster og forklaringer.

Det vi kjenner som Gulf-området, er landene rundt Persiabukta. Det er bibelarbeid i Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater og Oman. Det bor totalt 19,2 millioner mennesker i disse landene, og det estimeres at det er ca 1,9 millioner kristne (hovedsaklig fremmedarbeidere). Kilde: CIA factbook.

Den store misjonsbevegelsen i vår tid kommer hverken fra Europa eller Nord-Amerika. I dag er det mennesker som flytter dit hvor det er arbeid å finne som sprer evangeliet. De tar med seg troen på Jesus og deler den med andre. Og noen ganger skjer det på steder som vi aldri kunne tenke oss. Landene ved Den arabiske gulf har gjort seg helt avhengig av gjestearbeidere.

Mange av dem har blitt kristne etter at de kom dit. De som får sin egen bibel, og blir undervist i hvordan den skal leses, deler troen med både de som bor fast i landet og arbeidskolleger fra sine hjemland. Ja, så dypt blir troen grunnfestet, at mange av dem starter kirker i hjemlandet hvor tradisjonelle misjonsbevegelser ikke slipper til.


Behovet for bibler er meget stort, og Bibelselskapet i Gulfen har bibler tilgjengelig på mer enn 100 språk, f.eks. tagalog, engelsk og arabisk. Det er en god blanding i alle forsendelsene som kommer inn – forsendelser som alltid krever myndighetenes tillatelse. Det som skjer i Gulfen er løfterikt og vitner om hvordan Gud selv viser oss nye måter å arbeide på. Vårt oppdrag da er å gi den hjelpen vi kan til mennesker som trenger vår hjelp til å få en bibel – til seg selv eller til noen de kjenner som ønsker å bli en kristen.