Oppdraget er ikke fullført

Unge santal-gutter med bibler
Foto: De forente bibelselskaper
Ebenezer-kirken i Benagaria ved misjonsstasjonen som Lars Olsen Skrefsrud bygde opp i Jharkand, India. Her ligger flere av de norske misjonærpionerene gravlagt.

Santalene i India trenger en ny bibeloversettelse.

Allerede i søndagsskolen lærte mange av oss om tjuven og straffangen Lars Olsen Skrefsrud som ble omvendt i fengselet, og kalt til arbeid blant det kasteløse og undertrykte santal-folket i India. Sammen med dansken Hans Peter Børresen bygde Skrefsrud opp en misjonsstasjon i landsbyen Benagaria i det som i dag er delstaten Jharkand, nordvest for Calcutta.

På 18- og 1900-tallet ble titusenvis av misjonsvenner i Norge grepet av Skrefsruds historie og hans prosjekt. Santalmisjonen fikk mange støttespillere, og det ble bygget kirker og etablert misjonsstasjoner over store deler av det nord-østlige India og Bangladesh. Ebenezer kirke og misjonsstasjonen står i dag fortsatt som på Skrefsruds tid. På kirkegården utenfor ligger flere av de norske og danske misjonærpionerene gravlagt.

Skrefsruds arvtaker, Paul Olaf Bodding, fullførte santalbibelen i 1929 og fikk stor anerkjennelse både for sitt arbeid. I 1907 ble han æresmedlem av Det britiske bibelselskapet.

Vi har et ansvar

Da representanter fra santalfolket for ikke lenge siden tok direkte kontakt med Bibelselskapet, innså vi at vi hadde en spesiell plikt til å følge opp arbeidet, og bidra til en revisjon og nyoversettelse av Santalbibelen.

Om lag fem prosent av 7,5 millioner santaler regner seg i dag som kristne. Det er en stor oppgave å nå ut til resten av folket. En moderne oversettelse av Bibelen er et nødvendig redskap for å møte denne utfordringen. Grunnlaget som ble lagt av Skrefsrud og Bodding er fortsatt verdifullt, men santalene opplever ikke lenger at den gamle bibeloversettelsen er god nok til at de kan nå resten av sitt folk med evangeliet.

Santalene trenger fortsatt vår hjelp. Dele evangeliet med andre gjør de selv, men de trenger en ny bibeloversettelse for at nye mennesker - og nye generasjoner - skal bli kjent med Guds ord.

Til det trenger vi din hjelp.

Barn ved santalkirkens skole Don Bosco i Dumka, Jharkand

«Santalene er et folk jeg har hørt om fra min tidligste barndom. Derfor var det ekstra spennende å følge i de norske pionerens fotspor da jeg besøkte området i fjor.

Det teamet som i dag arbeider med bibeloversettelse til santali, kommer fra mange ulike kirker, men de har det til felles at de kan språket og kjenner sin bibel. Fremdeles er det ingen blant dem som har tilstrekkelig kunnskap om grunnspråkene hebraisk og gresk, så de er helt avhengig av faglig støtte og ekspertise fra Bibelselskapet.

Santalene er et undertrykket folk, men evangeliet frigjør dem. Grunnlaget er lagt og de har flere store nasjonale kirker, men den største jobben gjenstår når de nå skal nå ut til resten av sitt eget folk. En god bibeloversettelse vil være av uvurderlig betydning i det arbeidet.»

Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder

Bibelgave til santal-folket i India

Vårt oppdrag blant santalene er ikke fullført. Gi din gave til en moderne bibel på santalspråket!

Revisjonen av santal-bibelen koster ca. 40 kroner per bibelvers, mens det vil koste om lag 36 kroner å trykke en ny bibel i India når vi kommer så langt. En gave fra deg på kr 400 vil derfor betale for 10 bibelvers, mens en gave på 540 kroner kan betale for trykking av hele 15 bibler.

Gi en gave her via VIPPS eller kort, eller bruk VIPPS: #94418. Skriv «India», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Folk lurer ofte på

Den nye oversettelsen av Santalbibelen er vurdert å ta ca. fire år. Det skyldes delvis at de norske misjonærenes gamle bibeloversettelse gir et godt grunnlag for revisjon.

Når Bibelen skal oversettes til et nytt språk for første gang, tar det ofte lenger tid. Gjerne 10-15 år, og noen ganger mer. Når et bibelselskap oversetter Bibelen, gjøres det så samvittighetsfullt som mulig. Hovedsaken er at oversettelsen får fram budskapet i grunnteksten så nøyaktig som det lar seg gjøre. Ofte kan ikke oversetterne gresk eller hebraisk, men heldigvis har vårt fellesskap god hjelp av eksperter som er trent på å hjelpe til med akkurat dette.

Les mer
Se alle