Mennesker foran Vestmuren i Jerusalem
Dag Smemo

Hele tre bibelselskap har virksomhet i det som ofte blir omtalt som «Det hellige land». To av dem betjener befolkningen med israelsk statsborgerskap: Det israelske bibelselskap og Det arabisk-israelske bibelselskapet.

I Norge støtter vi «Magdalena-prosjektet» som tar sikte på å skape en trygg ramme for kvinner, slik at de kan samhandle med hverandre og bruke sine gaver til Guds ære.

I likhet med tilsvarende samfunn i nabolandene, opplever de arabisk-israelske kvinnene ofte å være i en marginalisert posisjon. Både kulturen, arbeidslivet, familielivet - og også menighetslivet er dominert av menn.

Gjennom «Magdalena-prosjektet» arbeider Bibelselskapet for å gi kvinner en sterkere stemme. Det sikter også mot å skape et stimulerende og interaktivt miljø der lokale kvinner får å høre, lese og mulighet til å engasjere seg i Guds ord. Innfallsvinkler og temaer kretser også om problemstillinger som oppleves særlig viktige for kvinner - som abort, foreldreskap, forsoning, sunne familier og kvinners rettigheter.

Det arabisk-israelske bibelselskapet arrangerer også ulike aktiviteter for målgruppen, blant annet turer, veiledningsdager, utdanningsseminarer, konferanser og bibelstudium.

Fakta om Israel

Areal: 22 000 km2 (litt mindre enn Troms fylke)

9 millioner innbyggere.

Der siste offisielle tallene (fra 2011) oppgir den kristne befolkningen til 10 prosent, men mange har de siste årene flyktet landet som følge av krig og borgerkrig.

Jøder: 74 %
Muslimer: 18 %
Kristne: 2 %
Drusere og andre: 6,5 %

  • Det israelske bibelselskapet ble etablert i 1966
  • Det arabisk-israelske bibelselskapet ble etablert i 2005

Det arabisk-israelske bibelselskapet:

Hovedoppgaven til dette bibelselskapet er å sørge for at kristne arabere i Israel har tilgang til Bibelen.

Det anslås at det bor ca. 185 000 kristne innenfor Israels grenser, av disse er 76 prosent israelske arabere. (Kilde: The Central Bureau of Statistics, Israel).

I 1966 ble Det israelske bibelselskapet etablert, og det hadde fra begynnelsen av ansvar både for de arabiske kristne og de Messias-troende jøder. De store sosiale og kulturelle forskjellene mellom disse gruppene, gjorde det nødvendig å differensiere arbeidet i en slik grad at Det arabisk-israelske bibelselskapet i perioden 2004-2006 ble etablert som en egen enhet.

Det Norske Bibelselskap har i mange år støttet begge bibelselskapene.


Har du lyst å gi en gave til Det arabisk-israelske bibelselskapet?

VIPPS #94418, skriv «arabisk israelske», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Eller du kan gi din gave trygt og enkelt med bank- eller kredittkort ved å trykke på den røde knappen nedenfor: