RS27452 KAZ04 DJ 44

Kasakhstan ligger i Sentral-Asia, nordvest for Kina. Landet har 19,3 millioner innbyggere og disse kommer fra mange etniske grupper: Kasakher 68 %, russere 19,3 %, usbekere 3,2 %, ukrainere 1,5 %, uigurer 1,5 %. Ca. 70 % av befolkningen er muslimer, 26 % kristne (hovedsakelig russisk ortodokse) (kilde: CIA Factbook).

De sekulære myndighetene fører landet i islamsk retning, ofte på bekostning av friheten for de kristne kirkene.

Bibelselskapet i Kasakhstan ble etablert i 1994, men arbeidet startet allerede i 1884.

Det Norske Bibelselskap støtter generell drift og bibeldeler i stor skrift.

Har du lyst å gi en gave til bibelarbeidet i Kasakhstan?

En bok som inneholder enten de fire evangeliene, Salmene og Ordspråkene eller brevene i nytestamentet i stor skrift, koster kr 28.

Gi en gave med VIPPS:

VIPPS: #94418. Skriv «Kasakstan», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Eller gi din gave enkelt og trygt med kort (klikk på rød knapp nedenfor).