Lese- og skriveopplæring i Etiopia

To ansatte i Bibelselskapet i Etiopia viser frem nye bøker
Oversettelsen av hele bibelen på Hadiyyisa er nesten ferdig, og programmet for lese- og skriveopplæring blant voksne vil bidra til at bibelen blir tilgjengelig for alle. Foto: Bibelselskapet

I regionen Hadiyya er det få som kan lese og skrive. Samtidig har lese- og skriveopplæring blitt mer komplisert ettersom Hadiyya byttet fra det amhariske til det latinske skriftspråket på 90-tallet. Mange av dem som kan lese og skrive har lært seg dette på det amhariske skriftspråket, og disse menneskene blir nå regnet som analfabeter ettersom latin har blitt det offentlige skriftspråket. Det er derfor et stort behov for både grunnleggende lese- og skriveopplæring og opplæring i det latinske skriftspråket for dem som allerede kan lese og skrive på amharisk. Sammen med Bibelselskapet i Etiopia har vi startet et program for å utvikle nødvendig opplæringsmateriale og tilby lese- og skriveopplæring i samarbeid med lokale kirker og myndigheter. Programmet vil dermed dekke et grunnleggende behov blant befolkningen i Hadiyya og samtidig bidra til at myndighetene kan implementere deres egen strategi for lese- og skriveopplæring blant voksne. Programmet mottar støtte fra Norad gjennom Bibelselskapets medlemskap i Digni.