Ønsket om bibler er stort i Sentral-Asia!

Sentral-Asia = Aserbadsjan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan og Turkmenistan.

Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. I tillegg til å skaffe bibler til utdeling og salg, så støtter vi også oversettelsesprosjekter i dette området.

Bibler til Sentral-Asia

Behovet for bibler, nytestamenter og bibeldeler er stort. Kan du hjelpe?

Folk lurer ofte på

Situasjonen er vanskelig for kristne i flere av landene i Sentral-Asia, men det varierer hvor vanskelig det er å være kristen og hvem som gjør livet vanskelig. I flere av landene gir lovene trosfrihet, men tradisjonene, stammekulturen og familien gjør det vanskelig å være kristen.

Se alle