Kvinne som gråter
Foto: Kari Fure

Syrias befolkning er preget av krig og kriser. Guds Ord er derfor viktigere enn noen gang for dem. Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven støtter utdeling av bibler, aktivitetshefter til barn, utdeling av kalendere, utdannelse av søndagsskolelærere og traumebehandling.

Romerne 10, 17 på arabisk!

I dette korte filmklippet kan du høre bibelverset: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10,17) på arabisk.

Bibelgave til Syria

Behovet for bibler, nytestamenter og bibeldeler er stort i Syria. Kan du hjelpe?

Krigen har herjet i Syria i mange år, og nå også Covid-19. Den sjelelige nøden er stor! Du kan hjelpe ved å gi en gave til traumebehandling.

Folk lurer ofte på

Ja, det gjør de. Bibelselskapet i Syria distribuerer materiell gjennom de lokale menighetene i Syria og gjennom sine egne bibelbutikker.

Se alle