Syriske barn og unge har stort behov for traumelindring. Foto: Bibelselskapet i Syria.
Syriske barn og unge har stort behov for traumelindring. Foto: Bibelselskapet i Syria.
Mye av undervisningen skjer i grupper. Foto: Bibelselskapet i Syria.

Store deler av den oppvoksende generasjon av barn og unge i Syria har vokst opp under et enormt psykisk press. Det påvirker deres personlighet og aggresjonsnivå, deres evne til å uttrykke følelser og evnen til å skille mellom riktig og galt.

Det er derfor vanlig å bli mørkeredd, få angst, adferdsproblemer og bli mer voldelig.  

Traumebehandling for barn og unge foregår over tre måneder, fordelt på mange møter. Parallelt er det samlinger for foreldrene. Det også individuell oppfølging og samtaler med barna.  

Det er mange temaer som blir tatt opp i løpet av samlingene. For eksempel å bli kjent med andre, tilhørighet, sikkerhet, kommunikasjon, følelser, mental styrke, sinnemestring, kjærlighet, mobbing, rettigheter og plikter, likheter og forskjeller, og forandringene som skjer med kroppen i overgangen fra barn til voksen. I tillegg utfordres barna til å bli bevisst sine evner, tanker og mål, sin oppførsel og det å være medmenneske. I løpet av tiden de er sammen, er det selvsagt også lek og måltider.  

Foreldrenes samlinger har følgende tema: Hvordan løse problemer i familien, kommunikasjon, ikke-voldelig kommunikasjon, hvordan oppmuntre og gi belønning, barnas utvikling, ungdomstiden og beskyttelse.  

Kursene bygger på anerkjente psykologiske prinsipper, og er basert på Bibelens tekster og den kristne tro.

Fakta om Syria

Areal: 187 500 km2 (ca. halvparten av Norge)
23 millioner innbyggere.

Der siste offisielle tallene (fra 2011) oppgir den kristne befolkningen til 10 prosent, men mange har de siste årene flyktet landet som følge av krig og borgerkrig.

Muslimer: 87 %
Kristne: 10 %
Drusere: 3 %

Det syriske bibelselskapet ble etablert i 1949

Tegning er en viktig del av traumebehandling. Illustrasjonsfoto. Foto: Bibelselskapet i Syria.

«Firas er en 5 år gammel gutt. For ham var det ikke mulig å kommunisere med, eller forholde seg til, andre barn. På grunn av dette ble han mobbet på skolen. Etter seks uker med en-til-en møter med spesialist, klarer Firas nå å være sammen med resten av gruppen på kurset. Når kurset er ferdig, skal vi ha fortsatt oppfølging av denne nydelige lille gutten og foreldrene hans.» (Kursholder i Damaskus)