Traumelindring og forsoning i Burundi

Project Trauma Healing Burundi
Bibelselskapet i Burundi samler mennesker til kurs for å lære dem å snakke om det som er vanskelig, og å tilgi de som har gjort dem vondt.

De fleste har hørt om folkemordet i Rwanda. Dette folkemordet startet egentlig i nabolandet Burundi på begynnelsen av 90-tallet. Mennesker ble drept i slike antall at vi egentlig ikke kan fatte det, og siden fulgte en langvarig borgerkrig. «Hvor er Gud i dette?» er det mange som spør, og det finnes ingen gode svar. Men Bibelen gir et forvandlende budskap om tilgivelse og oppreisning. Dette er grunnlaget for prosjektet vi driver i samarbeid med Bibelselskapet i Burundi. Med utgangspunkt i Bibelen får mennesker hjelp til å fortelle om det som er smertefullt. Gjennom kurs får de hjelp til å bearbeide vonde følelser og opplevelser. Menneskene i Burundi blir ikke kvitt de vonde minnene, men de får hjelp til å bearbeide dem. Det gir håp, litt etter litt, om en bedre framtid for den oppvoksende generasjon, slik at de kan si: «Gud er her, sammen med oss.» Programmet samarbeider med kirkene og andre institusjoner som politi, militæret og SOS-Barnebyer om å nå ut til både barn og voksne, og å bidra til strukturell helbredelse og forsoning i Burundi. Traumelindringsprogrammet mottar støtte fra Norad gjennom Bibelselskapets medlemskap i Digni.