Bilde

Turkmenistan har ca. 5,6 millioner innbyggere. 89 % av innbyggerne er registrert som muslimer og 9 % som ortodokse kristne (kilde: CIA Factbook).

Etter Sovjetunionens oppløsning, ble Turkmenistans bibelbehov betjent via Usbekistan. Av politiske grunner er ikke dette lenger mulig, og vi har i mange år arbeidet med å etablere et bibelselskap i landet. Dette er imidlertid vanskelig, men vi forsetter dette arbeidet samtidig som vi har kontakt med kirkene i landet. Den største er Den russisk-ortodokse kirke, fulgt av baptistkirker, pinsekirker og Den romersk-katolske kirke.

Det foreligger en ny bibeloversettelse til turkmen, et språk beslektet med tyrkisk, men fordi bibelselskapet ennå ikke er registrert, har det ikke vært mulig å lansere denne utgaven i landet. Oversettelsen finnes tilgjengelig i elektronisk versjon for de som har tilgang til det.