https://bibel.profundo.no/vietnam
Jocelyn Smith

Vietnam ligger i Sørøst-Asia, og har nesten 99 millioner innbyggere. De største folkegruppene er vietnamesere (kalles også kinh) 86 %, thay (ca 2 %), thai (ca 2 %), muong (1,5 %) og khmer (1,5 %)). Ca. 8 % er buddhister, 7,5 % kristne og 82 % oppgir at de ikke har noen religion (kilde: CIA Factbook).

Bibelarbeidet startet i Vietnam i 1890, men Bibelselskapet ble etablert i 1968.

Vietnam er et kommunistisk land, men etterspørselen etter bibler er stor! Bibelselskapet satser derfor på bibeldistribusjon og oversettelse til de mange minoritetsspråkene som finnes i landet.


Romerne 10, 17 lest på Tai Dam

Tinh leser her Romerne 10, 17 på det lokale språket Tai Dam.

Bibelselskapet i Norge har i en årrekke støttet oversettelsen av Bibelen til språket «svart hmong» (Nord-Vietnam). Det er første gang Bibelen oversettes til dette språket, og arbeidet forventes å være ferdig om 4-5 år. Videre støtter vi oversettelsen av Det gamle testamentet til bunong (Sør-Vitenam). Dette prosjektet forventes å være ferdig om 1-2 år. Disse to oversettelsesprosjektene vil gi ca. 130 000 mennesker Guds Ord på deres språk.

Har du lyst å gi en gave til bibelarbeidet i Vietnam?

VIPPS 94418, skriv «Vietnam», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Ønsker du å gi med bank- eller kredittkort? Trykk på den røde knappen nedenfor: