27.05.2024: Apostlenes gjerninger 17,22–34

22  Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:
«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse.

Kilde: www.bibel.no