Dagens bibelord 28.02.2024

2. Korinta 12,7–10

7  Aman mun čeavlut daid erenoamáš almmustusaid dihte, de munnje lea biddjon rupmašii seahčagas, Sáhtána eŋgel gii časká mu aman čeavlut. 8  Golmma geardde mun lean ánuhan Hearrás ahte dat gáiddašii mus eret. 9  Muhto son lea vástidan munnje: “Mu árbmu lea dutnje doarvái, dasgo mu fápmu ollašuvvá headjuvuođas.” Danne mun rámidan milloseappot iežan headjuvuođa, vai Kristusa fápmu ássá mu siste. 10  Danin mun illudan headjuvuhtii, illasteapmái, váttisvuođaide, doarrádallojumiide ja áŧestusaide. Aiddo headjun mun lean gievra.

Kilde: www.bibel.no