Dagens bibelord på ditt nettsted

Ønsker din menighet at Bibelen kommer tydelig frem på sin nettside? Bibelselskapet tilbyr menigheter og organisasjoner visning av Dagens bibelord via en såkalt RSS feed. Bibelordet oppdateres hvert døgn og følger vår kalender som du også finner på bibel.no og andre flater. Les videre for hvordan man går frem.

Dagens bibelord for webvisning

https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrd.aspx

Kopier URLen. Denne limes direkte inn på ditt nettsted, med dato, lenke til bibelen og kildehenvisning inkludert.

For eksempel slik:

<iframe src= "https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrd.aspx"></iframe>

Man kan også tilpasse utseendet ved å be sin webdesigner legge til opplysninger for CSS-klassene verseheader, verse, verseref og versenumber (se sidekilde for detaljer).

Dagens bibelord – kort utgave

https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrdShort.aspx

Det man får tilbake tar mindre plass og passer for eksempel i en firkant i en oversiktsmeny på nettstedet. Denne utgaven er fastere i designuttrykket, men kan likevel tilpasses av egen webdesigner. Man kan velge språk på samme måte som beskrevet over.

Dagens Bibelord - RSS

https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrdFeed.aspx

https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrdLongFeed.aspx

Dette er kort og lang utgave av en RSS-feed som kan benyttes i nyhetsleser-program. Som standard er tittel på hver oppføring datoen for bibelordet, men om man legger til ?mode=2 får man bibelreferansen som tittel i stedet.

Det eneste kravet til denne tjenesten er at det fremgår at teksten kommer fra Bibelselskapet.